Paravant事件所设计哥斯达黎加的Areopagus屋   Areopagus屋与哥斯达黎加山区的景致调和地联合在一路 ,是一座从好莱坞退休下来的人士筹算养老的衡宇 。设计者Paravant事件所打造了两种很是差别的立面。朝街的立面是伟大的混凝土墙面,为住户提供了私密性。朝南的立面上有年夜型的窗户以及深深的屋檐,可以不雅赏到圣何塞山谷的景致 ,也有益于天然制冷效果以及交织透风 。

  起居室有一座16米长的可彻底缩进的玻璃推拉墙 ,实现了室表里空间的无缝毗连 。阁下的池塘越发增添了空间的宽敞感,并且它也有降低衡宇气温的效果。在精心设计了墙面以及启齿的朝向和哄骗现有园地前提后,衡宇再也不需要安装机械空调体系 ,与一样巨细以及设置的衡宇比拟,年夜年夜降低了维持恬静栖身情况所需的能源。   衡宇的屋顶安装了太阳能以及光电板体系,能提供热水以及电能 。此外 ,园地上另有一个小型的水处置惩罚厂以及雨水网络器,后者网络雨水用于庭园的浇灌。亚博电竞网站-亚博电竞体育官方网站
【读音】:   Areopaguswū yǔ gē sī dá lí jiā shān qū de jǐng zhì diào hé dì lián hé zài yī lù ,shì yī zuò cóng hǎo lái wù tuì xiū xià lái de rén shì chóu suàn yǎng lǎo de héng yǔ 。shè jì zhě Paravantshì jiàn suǒ dǎ zào le liǎng zhǒng hěn shì chà bié de lì miàn 。cháo jiē de lì miàn shì wěi dà de hún níng tǔ qiáng miàn ,wéi zhù hù tí gòng le sī mì xìng 。cháo nán de lì miàn shàng yǒu nián yè xíng de chuāng hù yǐ jí shēn shēn de wū yán ,kě yǐ bú yǎ shǎng dào shèng hé sāi shān gǔ de jǐng zhì ,yě yǒu yì yú tiān rán zhì lěng xiào guǒ yǐ jí jiāo zhī tòu fēng 。

  qǐ jū shì yǒu yī zuò 16mǐ zhǎng de kě chè dǐ suō jìn de bō lí tuī lā qiáng ,shí xiàn le shì biǎo lǐ kōng jiān de wú féng pí lián 。gé xià de chí táng yuè fā zēng tiān le kōng jiān de kuān chǎng gǎn ,bìng qiě tā yě yǒu jiàng dī héng yǔ qì wēn de xiào guǒ 。zài jīng xīn shè jì le qiáng miàn yǐ jí qǐ chǐ de cháo xiàng hé hǒng piàn xiàn yǒu yuán dì qián tí hòu ,héng yǔ zài yě bú xū yào ān zhuāng jī xiè kōng diào tǐ xì ,yǔ yī yàng jù xì yǐ jí shè zhì de héng yǔ bǐ nǐ ,nián yè nián yè jiàng dī le wéi chí tián jìng qī shēn qíng kuàng suǒ xū de néng yuán 。   héng yǔ de wū dǐng ān zhuāng le tài yáng néng yǐ jí guāng diàn bǎn tǐ xì ,néng tí gòng rè shuǐ yǐ jí diàn néng 。cǐ wài ,yuán dì shàng lìng yǒu yī gè xiǎo xíng de shuǐ chù zhì chéng fá chǎng yǐ jí yǔ shuǐ wǎng luò qì ,hòu zhě wǎng luò yǔ shuǐ yòng yú tíng yuán de jiāo guàn 。