澳年夜利亚昆士兰州黄金海岸别墅设计/BDA Architecture

  澳年夜利亚昆士兰州黄金海岸别墅设计/BDA Architecture,该别墅 ,一个五层楼的现代室第,位于澳年夜利亚昆士兰州黄金海岸,由BDA修建事情室完成。

« 前一页12下一页 »亚博电竞网站-亚博电竞体育官方网站
【读音】:

  ào nián yè lì yà kūn shì lán zhōu huáng jīn hǎi àn bié shù shè jì /BDA Architecture,gāi bié shù ,yī gè wǔ céng lóu de xiàn dài shì dì ,wèi yú ào nián yè lì yà kūn shì lán zhōu huáng jīn hǎi àn ,yóu BDAxiū jiàn shì qíng shì wán chéng 。

« qián yī yè 12xià yī yè »